Onze diensten

OVERZICHT DIENSTEN
Financiële administratie

J.G. Neels biedt u een compleet pakket aan diensten.

 • Opzetten en begeleiden van de financiële administratie
 • opstellen van tussentijdse rapportage.
 • Samenstellen van het jaarrapport
 • Verzorgen van uw ondernemersplan / prognose
 • Begeleiden van de automatisering in samenhang met de administratie
 • Onderbouwing van investeringsbeslissingen
 • Begeleiding bij het aanvragen van financieringen
 • Aanvragen subsidies
 • Kostprijsberekeningen
 • Advisering bij aan- en verkoop van de onderneming
 • Second opinion
Salarisadministratie

Verwerken van uw financiële administratie al dan niet op locatie.

 • Verzorgen van de salarisspecificaties
 • bepaling salariskosten per werknemer
 • Berekenen van de salarislasten voor de werkgever
 • Verzorgen jaaropgaven naar belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
 • Verzorgen van de jaarlijkse loonopgaven
 • Advisering over de opbouw van het te verlonen salaris
 • Advisering op het gebied van sociale verzekeringen
 • Advisering over en het opstellen van arbeidsovereenkomsten
Fiscale advisering

Ook voor samenstellen jaarrekening tot fiscale advisering.

 • Verzorgen van aangiften
 • - inkomstenbelasting
 • - omzetbelasting
 • - loonheffingen
 • - vennootschapsbelasting
 • Advisering over de te kiezen ondernemingsvorm
 • Opstellen bezwaar- en beroepschriften
 • Second opinion
 • Begeleiden van belastingcontroles
 • Voeren van correspondentie met de belastingdienst en andere belanghebbenden
Online boekhouden

Ook voor online boekhouden zijn wij het aangewezen adres.

 • Realtime inzicht
 • Werkzaam met de boekhoudsoftware SnelStart
 • Opzetten en inrichten van het branchspecifieke grootboekrekeningschema
 • Automatische bankkoppeling
 • App voor smartphone voor automatische scannen & herkennen van de facturen
 • Vergelijking van perioden
J.G. NEELS IS AANGESLOTEN BIJ REGISTER BELASTINGADVISEURS

Zekerheid & betrouwbaarheid

0113-57 42 34